Nový zákon našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista přinesl záchranu - spasení - pro všechny národy. Pro Židy i pro pohany. Podívejme se společně na některá témata z Nového zákona, která se týkají Židů a nežidovských národů.