Křesťané v Jeruzalémě chtějí, aby na ně Židé přestali plivat

21.05.2012 19:54

 

dolezite.sk/Krestane_v_Jeruzaleme_chteji_aby_na_ne_Zide_prestali_pl_120.html